Reklamační řád

 

  • Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není přepravou poškozena,a v případě poškození tutoihned reklamovat u řidiče (Pádím.cz)
  • Zákazník je nadále povinen zkontrolovat obsah zásilky dle daného dokladu, tedy zda je v souladu se Zákazníkovou objednávkou. Poškození či neúplnost obsahu zásilky je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu přímo u řidiče (Pádím.cz), který zásilku Zákazníkovi doručil, aby dopravce (Pádím.cz) mohl reklamaci neprodleně řešit a zajistit doplnění zásilky v souladu se Zákazníkovou Objednávkou či zajistit výměnu poškozeného obsahu zásilky.
  • Při zjištění závad zásilek, které nejsou způsobeny přepravou zásilky, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu po zjištění závady kontaktovat přepravce (Pádím.cz) telefonicky na čísle 725743290 či info@padim.cz (doporučujeme foto jídla) a Pádím.cz zprostředkuje vyřízení reklamace s dodavatelem zboží. Na pozdější reklamace u zboží s krátkou dobou spotřeby (zejména jídlo z restaurací) nebude brán zřetel. Maximálně půl hodiny od doručení jídla. Spotřebované zboží (zejména již Zákazníkem zkonzumované jídlo z restaurací) nelze reklamovat. Reklamaci přepravného je nutné řešit přímo během převzetí Objednávek, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Doporučujeme všem zákazníkům všechny záruční listy a daňové doklady, které k objednanému nákupu obdržíte, pečlivě uchovat k pozdější reklamaci zboží.
  • Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  • Záruční doba zboží je uvedena u každého výrobku!
  • U dopravce (Pádím.cz) lze reklamovat dodání objednaného jídla a nápojů, nikoli jejich kvalitu. Reklamace a stížnosti na kvalitu jídla a nápojů vyřizuje konkrétní restaurace, kterou v této souvislosti můžete kontaktovat. Kontaktní údaje Zákazník najde v detailech Restaurace na webu Pádím.cz.
  • V případě nespokojenosti s objednaným jídlem a nápoji, pokud vám restaurace nevyřídila oprávněnou reklamaci, nás kontaktujte: 725743290.
ZAVŘÍT
Odkud chcete objednat?
Kam chcete objednávku dovézt?