Podmínky užití

Podmínky užití a uživatelského přístupu (dále jen “Podmínky”) na webové stránky www.padim.cz. Provozovatelem portálu je fyzická osoba Radek Kučera, IČO: 74994671 se sídlem Sokolská 126, 763 10 Hvozdná (dále jen “Poskytovatel”). 

 

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel provozuje a spravuje aplikaci pro rozvoz jídel a zboží na internetové stránce www.padim.cz. (dále též jen „Aplikace“)
 2. Poskytovatel vyvíjí činnost k tomu, aby restaurace nebo obchody (dále jen “Restaurace“a„Obchody”) měly možnost prostřednictvím Aplikace uzavírat s třetími osobami (dále jen “Zákazníci”) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Restaurací a Obchodů (dále jen “Smlouvy1”).
 3. Poskytovatel vyvíjí činnost k tomu, aby restaurace nebo obchodyprovozované Poskytovatelem (dále jen “Subjekty Poskytovatele”) mohly uzavírat se Zákazníkemsmlouvy na využití služeb a/nebo zboží nabízených Subjekty Poskytovatele (dále jen “Smlouvy2”)
 4. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívající Aplikaci při vstupu do Aplikace a další používáníAplikace, jakož i další související právní vztahy.
 5. Zákazník svým vstupem do Aplikace stvrzuje, že je obeznámen s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se k dodržování těchto podmínek.
 6. Poskytovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O provedených změnách bude Zákazníka vždy informovat na webových stránkách Padim.cz, aby Zákazník mohl v případě nesouhlasu ukončit spolupráci.

 

Používání Aplikace

 1. Přístup a používání Aplikace je bezplatné.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že může docházet k přerušení přístupu k Aplikaci,v těchto případech bude Poskytovatel Zákazníka informovat na svých webových stránkách a zajistí, aby byl přístup co nejdříve obnoven.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, nebo úplně zamezit přístupu Zákazníkovi k Aplikaciv případě porušení těchto Podmínek užití a uživatelského přístupu.
 4. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do Aplikace.

 

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje že:

 1. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které Poskytovateli poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. se před zahájením používání Aplikace důkladně obeznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám rozumí a souhlasí s nimi.
 4. bude používat Aplikaci, nakupovat na ni a přispívat do diskuzí a recenzního systému pomocí pouze jednoho účtu. V případě oprávněného podezření, že Zákazník vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Padim.cz právo tyto účty smazat 

Platby a platby za vjezdy

 1. Zákazník je oprávněn za jídlo či zboží provést platbu prostřednictvím Aplikace, a to následujícími způsoby: hotově,  stravenkami, platební kartou (předem) nebo stravenkovými kartami (předem), kredity. 
 2. Řidiči Poskytovatele z bezpečnostních důvodů u sebe vozí minimální hotovost na vrácení v nominální hodnotě 5 000 Kč.
 3. Číslo bankovního účtu je 286792698/0300, vedený je u ČSOB, a.s., Zlín.
 4. Z důvodu zpoplatnění do některých areálů ve Zlíně, bude Zákazníkovi, který si objedná dovoz zboží, jídla, nebo jiné zásilky (nadále jen “Objednávka”), až do areálu, poplatek za vjezd doúčtován. Výše poplatku bude shodná s poplatkem za vjezd. Poplatek bude uhrazen v hotovosti při převzetí Objednávky. Zákazník na tento poplatek obdrží doklad. Pokud Zákazník nemá zájem hradit poplatek za vjezd, lze si Objednávku převzít před vjezdem do areálu.

 

Dodací lhůta

 1. Doba dopravy se odvozuje od vzdálenosti a momentálního vytížení Restaurace a ObchodůaPoskytovatele.
 2. Poskytovatel nemůže ovlivnit některé vnější faktory, jako například: počasí, dopravní situace. Za zpoždění z důvodu zaviněných třetí osobou (nehoda atp.) nenese Poskytovatel odpovědnost.
 3. V případě vzniklých komplikací bude Zákazník neprodleně informován o zpoždění doručení Objednávky, eventuálně mu bude doprava zajištěna individuálním způsobem dle domluvy.
 4. Řidiči Poskytovatele, kteří vyzvedávají Zákazníkovu zásilku, budou před doručením objednávky zákazníka kontaktovat telefonicky.
 5. Pokud Zákazník není telefonicky k zastižení, bude použit domovní zvonek.
 6. Řidič Poskytovatele čeká na příchod Zákazníka maximálně 5 minut od kontaktování Zákazníka dle předchozího odstavce na místě určeném v objednávce.
 7. V následujících 60 minutách po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci může zákazník poskytovatele požádat telefonicky o opětovné doručení zásilky. Cena opětovného doručení bude připočtena k ceně původní dopravy. Pokud se zákazník do 60 minut neozve, je jeho objednávka stornována. Zákazník je následně evidován na seznamu “Problémy s doručením či vyzvednutím Zásilky.

 

Prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 1. Osobám mladším 18ti let nelze prodat, ani předat, objednané alkoholické nápoje. Tabákové výrobky neprodáváme..

 

Zrušení a reklamace objednávky

 1. Objednávku může zákazník zrušit nejpozději do 5 min. po odeslání objednávky, a to pouze telefonicky: 725 743 290.
 2. Reklamace a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a platným Reklamačním řádem Poskytovatele.

 

Akce a slevy

 1. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je Zákazník povinen nahlásit v poznámce objednávky. Tyto nabídky pro Zákazníky, ať už stávající, nebo nové, mají své specifické podmínky, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat, měnit a uplatňovat po skončení platnosti.

 

Kredity

 1. Zákazník má možnost získat kredity na svůj zákaznický účet. Kredity následně může využít k úhradě za nabídku Poskytovatele.
 2. Kredity jsou virtuální body, které Zákazník získá nabitím svého zákaznického účtu, různými bonusy během marketingových akcí nebo kompenzacemi. Tyto kredity může Zákazník dle uvedených podmínek použít prostřednictvím Aplikace.
 3. Kredity není možné využít u jiného poskytovatele ani poskytnout třetí osobě.
 4. Pokud bude mít Zákazník zájem uhradit svou objednávku vytvořenou prostřednitctvím Aplikace svými kredity, zvolí možnost platby kredity. Potvrzením objednávky a zvolením této platební metody, automaticky Zákazník dává souhlas s Podmínkami.
 5. Přehled a stav kreditů může Zákazník shlédnout a zkontrolovat po přihlášení do svého zákaznického účtu.