Obchodní podmínky

Provozovatel:

Provozovatelem internetových stránek je Radek Kučera, Sokolská 126, 763 10 Hvozdná, IČ 74994671, DIČ: CZ8209294115.

Zákazník:

Při objednání vyplní objednávkový formulář (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail), jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ) nebo se přihlásí přes facebook účet.

Kupující souhlasem obchodních podmínek a potvrzením objednávky vzal výslovně na vědomí, že učiněnou objednávkou se zavazuje k platbě objednané služby.

Platební podmínky:

Platba:

Hotově,  stravenkami, platební kartou (předem) nebo stravenkovými kartami (předem)

Naši řidiči z bezpečnostních důvodů u sebe vozí minimální hotovost na vrácení do 2000kč, prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlásíte, že budete platit vyšší bankovkou, než je 2000,-Kč rádi Vám vyjdeme vstříc. Veškeré platby probíhají v české měně. Hotovost si prosím přepočítejte při placení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Číslo bankovního účtu je 286792698/0300, vedený je u ČSOB, a.s., Zlín.

 

Platba za vjezdy:

Z důvodu zpoplatnění do některých areálů ve Zlíně, bude zákazníkovi, který si objedná dovoz Zásilky až do areálu, poplatek za vjezd doúčtován. Výše poplatku bude shodná s poplatkem za vjezd, poplatek bude uhrazen v hotovosti při převzetí Zásilky. Zákazník na tento poplatek obdrží doklad. Pokud zákazník nemá zájem hradit poplatek za vjezd, lze si Zásilku převzít před vjezdem do areálu.

 

Dodací lhůta:

Naším cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz zásilek s garancí a brzkým dovozem. Doba dopravy se odvozuje od vzdálenosti a momentálního vytížení restaurace a řidiče. Vaše objednávka by měla být dovezena dle objednaných služeb. Bohužel některé faktory nemůžeme ovlivnit, jako například počasí nebo dopravní situace nám mohou bránit v co nejrychlejším dodáním zásilky. Za zpoždění z důvodu zaviněné třetí osobou (nehoda apod.) neneseme žádnou zodpovědnost a v tomto případě reklamace nebude uznána. Pokud tato situace nastane, pokusíme se zajistit dovoz jiným způsobem nebo budeme situaci řešit individuálně. V případě komplikací budete včas telefonicky vyrozuměni. Každý řidič, který vám zásilku doveze či vyzvedne, vždy telefonicky kontaktuje zákazníka. Pokud není zákazník zastižen na tel., je použit domovní zvonek. Rozvážející osoba čeká na zákazníka max. 10min. Pokud zákazník není zastižen v době 10ti minut, po té řidič odjíždí, ale během 60ti minut je možné zažádat o opětovné doručení. Po 60ti minutách je objednávka stornována a zákazník je evidován na seznamu (problémy s doručením či vyzvednutím zásilek). Každému zákazníkovi se snažíme vyjít maximálně vstříc, proto tyto situace se stávají minimálně.

 

Ochrana osobních údajů:

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem NOZ č. 89/2012 Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data získaná či Vámi poskytnutá o Vaší osobě využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady dostupných zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků, příp. Vám poskytnout informace týkající se Vámi využívaných produktů či služeb.

Souhlas můžete kdykoli písemnou cestou zrušit e-mailem: info@padim.cz. V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta ani prodána takovým třetím stranám, které nejsou zahrnuty v realizaci jednotlivých obchodních případů (údaje jsou jen poskytovány restauracím a obchodům, které dodávají jídla, nápoje a zboží-jsou vázání smlouvou, která se řídí zákonem NOZ č. 89/2012 Sb O ochraně osobních údajů. Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a z těchto důvodů při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem NOZ č.89/2012 Sb. o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení NOZ.

Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dle § 16, č. zákona 101/2000 Sb. Potvrzení souhlasu s VOP: Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků:

Osoby mladší 18ti nelze prodat, ani předat objednané alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky. I pokud si osoba starší 18ti let zboží objedná, osobně mladší 18ti let zboží nebude předáno.

 

Zrušení objednávky:

Objednávku může kupující zrušit nejpozději do 10 min. po odeslání objednávky e-mailem: objednat@padim.cz nebo telefonicky: 725 743 290.

 

Záruční podmínky:

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem Pádím.cz

 

Akce-slevy:

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musíte nahlásit předem už při objednávání (uvedením v poznámce). Tyto nabídky určené speciálně pro naše zákazníky jak stávající, tak nové má specifické podmínky, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat, měnit a uplatňovat po skončení platnosti.

ZAVŘÍT
Odkud chcete objednat?